Aplikacje - Optima

Import VAT Powiadomienia SMS Aktualizacja cen Spr. stanów WWW Spr.stanów SAD Import z Vivo Import do KiP Eksport do Huzar Zatowarowanie Terminarz Załączniki Towary inf.dod. Etykiety ZEBRA Wynik walutowy Magazyn Magazyn 3 Fiskalizator Fiskalizator Mini Kategorie iMall24 iSklep Konwerter IOF XLS Migrator IOF OPT Sprawdzarka cen TaxFree Granica BMP do JPG/PNG

Na tej stronie są udostępniane aplikacje przeznaczone do rozbudowy funkcjonalności programu COMARCH OPTIMA. Projekty są w wersji DEMO (bezpłatnej) i posiadają ograniczenia w stosunku do pełnej wersji. W celu otrzymania pełnej wersji oraz dodatkowych informacji proszę o kontakt.

Nazwa aplikacji

Przeznaczenie / Opis

Przykładowe ekrany
JK ImportVAT

Nakładka przeznaczona jest do importu zapisów (faktur) do rejestru VAT.

więcej >>

 

JK Powiadomienia SMS

Aplikacja przeznaczona do obsługi Infolini SMS. Aplikacja współpracuje z CDN Optima i CDN XL.

więcej >>

 

JK Import KiP

Nakładka przeznaczona do importu danych Kadrowo-Płacowych z plików tekstowych (TXT, CSV) do Optimy. 

Możliwość importu:

  • czasu pracy pracowników ze wskazaniem strefy pracy

  • nieobecności pracowników

  • dodatków płacowych w tym potrąceń

więcej >>

JK Sprawdzarka Stanow WWW

Aplikacja internetowa umożliwiająca sprawdzenie stanów magazynowych Optimy poprzez przeglądarkę internetową.

Program daje możliwość sprawdzenia stanów bez konieczności uruchamiania Optimy.

więcej >>

 

JK Sprawdzarka Stanow

Aplikacja umożliwiająca sprawdzenie stanów magazynowych Optimy.

Program daje możliwość sprawdzenia stanów bez konieczności uruchamiania Optimy.

więcej >>

JK Zatowarowanie

Aplikacja przeznaczona do modyfikacji i uzupełniania dokumentów przygotowanych w Optimie.

więcej >>

JK Zalaczniki

Nakładka na Optimę umożliwiająca dodanie załączników (plików w dowolnym formacie) do każdej pozycji wybranego dokumentu.

Załączniki można dodać lub zmienić nawet po "wyjęciu" dokumentu z bufora.

Nakładka umożliwia podgląd załączników.

więcej >>

JK Towary Inf Dodatkowe

Nakładka na Optimę rozszerzająca podstawowe informacje o towarze.

Przeznaczona do przechowywania i edytowania dowolnych dodatkowych informacji bez wpływu na szybkość działania Optimy.

więcej >>

JK Terminarz

Nakładka przeznaczona jest do edycji daty realizacji zapłaty dokumentów zapisanych w preliminarzu płatności.

więcej >>

JK Import Vivo

Program przeznaczony do importu danych o sprzedaży z systemu obsługi basenów firmy Vivo.

Program automatycznie zakłada paragony oraz dodaje zapisy kasowe i zapłaty kartą.

więcej >>

JK Eksport Huzar

Nakładka przeznaczona jest do generowania dokumentacji o pobraniu ze składu celnego.

więcej >>

JK SAD

Nakładka przeznaczona jest do odczytania danych przygotowanych przez moduł
WinSAD/WinSkład (format XML) i zapisania ich jako dokumenty PZ oraz FZsad w Opt!mie.
JK_SAD uwzględnia przy tworzeniu dokumentów kursy celne, korekty cła i VAT-u.

więcej >>

JK Aktualizacja Cen Optima

Nakładka przeznaczona jest do importowania cen z arkusza excela XLS do Optimy.

Umożliwia import cen zakupu oraz sprzedaży rozpoznając pozycje po kodzie towarowym.

więcej >>

JK Zebra

Aplikacja przeznaczona do drukowania etykiet na drukarce ZEBRA. Eytkiety można drukować na podstawie kilku rodzajów dokumentów wraz z ceną ustawioną podczas konfiguracji. Za wzór wykorzystywany jest plik TXT z elementami etykiety. Aplikacja umożliwia ustalenie ilości drukowanych etykiet na podstawie ilości sztuk wprowadzonych w dokumencie lub podanie ilości etykiet "z ręki".

więcej >>

JK Wynik Walutowy

Aplikacja przeznaczona do współpracy z  Optimą. Umożliwia wygenerowanie dokumentu PK dla kont walutowych rozrachunkowych z niezerowym saldem na określony dzień.

więcej >>

JK Magazyn

Nakładka na Optimę umożliwiająca obsługę magazynu (wydań WZ i przyjęć PZ) tradycyjnie oraz wyłącznie za pomocą skanera kodów kreskowych.

Aplikacja posiada interfejs do kolektorów danych ułatwiający przekazywanie danych z urządzenia przenośnego do aplikacji.

więcej >>

JK Magazyn 3

Nakładka przeznaczona jest głównie do wspomagania obsługi hurtowni wędlin i mięs. Dobrze się też sprawdzi w przypadku sprzedaży innych towarów zawierających parujące płyny, które zmieniają ich wagę.

Nakładka wspierająca Optimę umożliwiająca obsługę magazynu (RO - rezerwacja odbiorcy / WZ - wydanie zewnętrzne / PA - paragon / FS - faktura sprzedaży ) tradycyjnie (klawiaturą i myszką) przy pomocy ekranu dotykowego oraz wyłącznie za pomocą skanera kodów kreskowych.

więcej >>

JK Fiskalizator

Aplikacja przeznaczona do importu danych z e-sklepu do Optimy ręcznie lub co ustaloną ilość sekund.

Aplikacja posiada interfejs umożliwiający import dokumentów sprzedaży (PA), potwierdzeń zakupu, listów do klientów czy dokumentów (nalepek) DPD w formacie PDF.

 

więcej >>

JK Fiskalizator Mini

Aplikacja przeznaczona do drukowania na drukarce fiskalnej (Fiskalizowane) dokumentów PA - paragonów z Optimy ręcznie lub automatycznie co ustaloną ilość sekund.

więcej >>

JK Kategorie iMall24

Aplikacja przeznaczona do importu kategorii portalu iMall24 do Comarch ERP Optima.

Aplikacja umożliwia import kategorii iMall24 i przypisanie ich towarom w Optimie jako atrybuty towaru.

więcej >>

JK iSklep

Aplikacja przeznaczona do ułatwienia pracy przy wystawianiu towarów w sklepie internetowym iSklep24.

Głównym powodem powstania tej aplikacji było zebranie wszystkich  informacji wymaganych do zarządzania towarem i jego wystawienia w jednym miejscu (w jednym oknie).

więcej >>

 

JK Konwerter IOF XLS

Aplikacja przeznaczona jest do konwersji plików XML (IOF firmy IAI-Shop.com) do formatu XLS akceptowanego przez Comarch ERP Optima.

Z pliku XML pobierane są dane wymagane do założenia kartoteki towarowej. Aplikacja umożliwia wybranie nazwy ceny do której mają być podstawiane ceny z XML-a, oraz ustalenie przedrostka kodu towarowego aby zapobiec utracie danych w przypadku identycznych kodów u różnych dostawców.

więcej >>

JK Migrator IOF 2 Optima

Aplikacja przeznaczona jest do migracji (importu) plików XML (IOF firmy IAI-Shop.com) do Comarch ERP Optima.

Z plików XML (full i light) pobierane są dane wymagane do założenia kartoteki towarowej oraz ustalenia stanu magazynowego.

więcej >>

 

JK Sprawdzarka Cen

Aplikacja przeznaczona do sprawdzania cen towarów na podstawie kodu kreskowego EAN.

więcej >>

 

JK Granica TaxFree OPT

Aplikacja przeznaczona jest do wysyłania dokumentów TaxFree (TF) z Optimy do systemu granica.gov.pl oraz pobierania potwierdzeń wywozu towarów za granicę z systemu granica.gov.pl

więcej >>

 

JK BMP 2 JPG OPT

Aplikacja umożliwia konwersję danych binarnych (atrybutów) z formatu BMP do formatu JPG lub PNG.

Konwerter umożliwia bezpośrednią automatyczną wymianę danych binarnych w towarach.

więcej >>

 

 

Ostatnia aktualizacja tej strony: 2014-11-16